Exchange of experiences, knowledge and practices on socio-educational and therapeutic work with families between TSR in Slovakia and Spain

Estera Köverová, Kristína Eliašová, Karina Andrášiková, Daniel Butler et Jon Echeverría. Bratislava - Mladez Ulice / Huarte-Pamplona - Asociación Navarra Nuevo Futuro (ANNF) Erasmus+ KA2, 2023

– EN –

#FAMILYNET – A guide to supporting families in educational, social and therapeutic processes

#FAMILYNET is a project that promotes the exchange of experience, knowledge and practice in socio-educational and therapeutic work with families. Professionals and volunteers are developing family support programs in Slovakia and Spain. They have made exchange visits to compare projects and practices, and to create training materials on what they have learned.

#LaboEduca10 – Laboratory for socio-educational innovation, ANNF

laboeduca.org  and nuevo-futuro.org

Also available in Spanish and Slovak.

– SK –

Výmena skúseností, poznatkov a postupov v oblasti sociálno-pedagogickej a terapeutickej práce s rodinami medzi TSR na Slovensku a v Španielsku

#FAMILYNET – Príručka na podporu rodín vo vzdelávacích, sociálnych a terapeutických procesoch

#FAMILYNET je projekt, ktorý podporuje výmenu skúseností, poznatkov a praxe v oblasti sociálno-výchovnej a terapeutickej práce s rodinami. Odborníci a dobrovoľníci rozvíjajú programy podpory rodín na Slovensku a v Španielsku. Uskutočnili výmenné návštevy s cieľom porovnať projekty a postupy a vytvoriť vzdelávacie materiály na základe získaných poznatkov.

#LaboEduca10 – Laboratory for socio-educational innovation, ANNF

laboeduca.org  and nuevo-futuro.org

K dispozícii v španielčine, angličtine a slovenčine.